Senarai Filem Yang Diluluskan
Carian Berdasarkan Tajuk Filem
Carian Berdasarkan Tarikh Dari       Hingga   
Bil Tajuk Nombor Pendaftaran Keputusan Klasifikasi Tarikh Lulus

Catatan Klasifikasi
U Untuk Tontonan Umum
PG13
(Sebelum Januari 2012)
Penonton Di Bawah 13 Tahun Perlu Bimbingan Ibu Bapa / Penjaga
P13
(Selepas Januari 2012)
18SG / 18SX / 18PA / 18PL
(Sebelum April 2010)
Untuk Penonton Berumur 18 Tahun Dan Ke Atas
18
(Selepas April 2010)