SISTEM ILPF

Sistem iLPF merupakan sistem pengurusan penapisan filem yang membolehkan proses permohonan penapisan filem dan urusan-urusan berkaitan penapisan filem dibuat secara atas talian.

Semua filem sama ada tempatan atau luar negara hendaklah mendapat kelulusan Lembaga Penapis Filem (LPF) terlebih dahulu sebelum ditayang, diedar dan dijual kepada umum (tidak terpakai bagi filem-filem yang ditayangkan di internet). Setiap filem akan ditontontapis oleh LPF dan sekiranya didapati sesuai untuk ditayangkan akan dikeluarkan Perakuan A bagi salinan asal dan Perakuan B Bagi setiap salinan pendua filem.

DAFTAR SYARIKAT

FILEM TERKINI

TOKAN

MEDIA

PENGUMUMAN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras consectetur bibendum aliquet.

Cras consectetur bibendum aliquet. Fusce placerat pellentesque dignissim.

HUBUNGI KAMI

Kementerian Dalam Negeri
Pejabat Penapisan Filem
Aras G & 2, Blok D2, Kompleks D
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62546 Putrajaya

Telefon : +603 8000 8000
Faksimili : +603 8889 1685

Email : adminilpf@moha.gov.my